Tesori di Sicilia: Torremuzza

di Erina Barbera,Tramonto di settembre 

Chistu è u culuri du suli, u sapuri du mari, russo, giallo, arancioni, comu a terra di Sicilia, salatu come un limuni amaru, ruci come u zuccuru ri ficu, comu tutti i siri, comu tutti i iorna, l’acqua va e veni, lenta, pirenni, inutili, è u tramontu ri turrimuzzara, è u tramontu ri siciliani, ed è subbitu sira, ed è subbitu dumani                    (REDNEWS)